Senteret sitt bannerbilde

Om betaling

Moan legesenter AS

Priser og betaling for legetjenester

Betaling/oppgjør


Betaling av egenandel og andre kostnader ifm tjenester her ved kontoret skal skje ved betalingsautomaten samme dag. Vår betalingsautomat tar kun kort.
Det kan unntaksvis betales kontant i skranken dersom man ikke kan benytte bankkort/nettbank. Man må da ha eksakt beløp da vi av sikkerhetsmessige årsaker ikke har vekslepenger.


Regning som ikke betales samme dag, vil bli fakturert. Ved spørsmål om faktura kontakt Melin medical.


For bestilt time som ikke benyttes/avbestilles eller avbestilles senere enn 24 timer før aktuell time, blir konsultasjonshonorar  fakturert  via Melin Medical.

Slik betaling kan også kreves av pasienter som er fritatt for egenandel  (barn <16 år, yrkesskade, yrkessykdommer, gravide og de med frikort).

Det kan også beregnes ekstra avhengig av legekontorets utgifter til utstyr som benyttes ved kirurgi og andre undersøkelser samt ved henvisninger.

Prisene ved konsultasjonen hos fastlegen er fastsatt i Fastlegetariffen. Legeforeningen forhandler årlig med staten om takster mm for fastlegene. Stortinget bestemmer egenandelen. Tariffen er bindende for fastlegene.


Honorarer for helbredsattester o.l. er ikke fastsatt i Fastlegetariffen. Det enkelte legekontor fastsetter dermed selv beløpet.

Kostnad for benyttet utstyr, medikamenter, henvisninger etc  kommer i tillegg til egenandelen, dvs dette dekkes ikke av oppnådd frikort.