Senteret sitt bannerbilde

Priser

For perioden 1.juli 2019 - 30.juni 2020.
Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget 

Konsultasjon lege dagtid/kveld 155/262
Sykebesøk dagtid/kveld 209/334
Tilleggfor spesialist i allmennmedisin konsult./sykebesøk 49/36
Enkel pasientkontakt,forespørsel, rådgiving v/fremmøte,bud 56
Skriving og utfyllling av sykemeldingsattest del I, rekv til røntgen fysioterapi, henv til spesialist ved enkel pasientkontakt 66
Tillegg for taking av prøver til laboratorieundersøkelse i legens kontor eller innsending til laboratorium 55
Tillegg for gruppebehandling per pasient 155
   
   

 

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget:

Utskrift/kopiering av journal 85
Sykebesøk dagtid/kveld, tillegg for pasienter utenom fastlegeordningen 116
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer;  Gynekologiske undersøkelser, elastiske bind m.m. 62
Spirometri, EKG, Rektoskopi, enkelt sårskift m.m. 93
Kateterisering ,mindre kirurgiske inngrep m.m. 131
Større kirurgiske inngrep.større sårskift mm. 177
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiraler, vaksiner mm kan komme i tillegg   
Ekspedisjonsgebyr for forsendelse av attester eller annet 59