Senteret sitt bannerbilde

Priser på attester

Bekreftelser, attester, legeerklæringer m.m. 2017

( Listen er ikke uttømmende):

Korte attester ved samtidig konsultasjon; tillegg  100-200
Lange attester ved samtidig konsultasjon; tillegg 400-500
Korte attester uten samtidig konsultasjon 300
Lange attester uten samtidig konsultasjon  500-600
Førerkort  
Legeattest ved søknad om førerkort, enkel;  600
Beløpet kan bli høyere avhengig av tilleggsundersøkelser( EKG,Spirometri mm)  
 Offshoreattest  1850