Vi startet med årets influensavaksine i uke 43. Grunnet koronapandemien har vi ingen drop-in i år. Alle må ta kontakt pr. telefon, vår hjemmeside eller sms-tjeneste for bestilling av tidspunkt for vaksine. 

Egenandel er kr 50,- for de som ikke har frikort. 

Vi ønsker at du bruker t-skjorte eller lette klær ved vaksinering, samt at du bruker munnbind om du har. Møt til oppsatt tid. 

Influensavaksinene er forbeholdt risikogruppene frem til 1. desember. 

Risikogruppene er: 

 •  Alle fra og med fylte 65 år 
 •  Beboere i omsorgsbolig og sykehjem 
 •  Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester) Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 •  Diabetes mellitus type 1 og 2
 •  Kronisk lungesykdom (inkludert astma) 
 •  Kronisk hjerte-/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lav minuttvolum eller pulmonal hypertensjon 
 •  Kronisk leversvikt 
 •  Kronisk nyresvikt 
 •  Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
 •  Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks kreft, HIV, reumatoid artritt og andre tilstander) 
 •  Svært alvorlig fedme (KMI over 40) 
 •  Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.