Dr. Arnstad har ferie uke 26,27,28 og 29.

Dr. Hanif har ferie uke 25,26,27 og 28.

Dr. Leithe har ferie uke 29,30,31 og 32.

Dr. Kolkmeier har ferie uke 28,29,30 og 32.

Dr. Eggen har ferie uke 30,31,32 og 33.