Dr. Kolkmeier avslutter sin praksis fra 01.09.22.  Det jobbes med å få på plass ny lege for denne legehjemmelen. 

Øyeblikkelig-hjelp funksjonen vil bli ivaretatt av resterende leger. Dette vil kunne påvirke ventetiden på konsultasjoner hos de andre fastlegene her. 

Ordnære timer og kontroller for gjeldene pasienter vil dessverre måtte vente til kommunen har skaffet ny lege/vikar.