Lege Kari Wessel Larsen skal være vikar for Dr. Kolkmeier i perioden 03.10 -31.12.22.